PARK TOPOĽČIANKY

951 93 Topoľčianky

Otvorené

  • Bez obmedzenia.

Základné informácie

Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach má celkovú upravenú rozlohu 30,62 ha z pôvodných približne 60 ha.

Park v Topoľčiankach je Národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najvýznamnejším prírodno-krajinárskym parkom na Slovensku. Je vybudovaný v anglickom štýle, ktorého základnou požiadavkou je priblížiť sa čo najviac k voľnej prírode.

Detailné informácie

Je tvorený voľnými plochami, ktoré sú doplňované skupinami stromov, vodnými plochami, drobnou architektúrou a v konečnej fáze voľne prechádza do voľnej prírody.