Lesy SR, š. p. OZ Topoľčianky

Parková 7, 951 93 Topoľčianky

Otvorené

  • Voľne dostupné
    denne

Kontaktné informácie


Základné informácie

Zoštátnenie celého majetku Štátnej lesnej správy v Topoľčiankach bolo právne potvrdené až zákonom 351 v auguste 1921.

Rok 1921 sa traduje ako dátum vzniku Štátnych lesov v Topoľčiankach. Ich hlavným zameraním bolo v tom čase, okrem ťažby a pestovania lesa, práve poľovníctvo zamerané na chov a lov zvery, vo Veľkej a Malej zvernici.

Detailné informácie

Poľovnícky zámok bol odovzdaný do správy štátnych lesov. Slúžil na ubytovanie pre významných poľovníckych hostí prezidenta a vlády Československej republiky. V období keď sa Topoľčianky stali letným sídlom prezidenta, začala sa aj tradícia diplomatických poľovačiek na diviaky, ktorá trvala až do roku 1990. Štátne lesy v Topoľčiankach prešli v období po druhej svetovej vojne viacerými organizačnými zmenami. Dňa 1.1. 1956 sa Štátne lesy v Topoľčiankach stali samostatným podnikom, s názvom Správa lesov Topoľčianky. Podnik trval so zmenami názvu až do roku 1994. Vtedy bol zaradený do organizačnej štruktúry Západoslovenských štátnych lesov š .p. v Bratislave, ako Odštepný závod Topoľčianky.Po piatich rokoch, v roku 1999, sa Odštepný závod Topoľčianky stal súčasťou novovytvoreného štátneho podniku LESY Slovenskej republiky š .p., so sídlom v Banskej Bystrici. Katastrálna výmera OZ Topoľčianky dosahuje výmeru 272 946 ha.

Spracovanie a predaj zveriny

V tesnej blízkosti závodu sa prevádzkuje Zariadenie na spracovanie diviny, kde sa spracováva zverina z vlastných poľovných revírov ako aj cudzích revírov zo všetkých častí Slovenska - najmä z raticovej zveri (jeleň, srnec, muflón, daniel, diviak). Ročne sa vykúpi viac ako 100 ton zveriny v koži. Časť sa predáva ďalej v koži a časť sa spracováva na mrazené výrobky. Mrazené výrobky sú vákuovo balené. Po splnení noriem EÚ vlastní prevádzka od roku 2003 povolenie na vývoz svojich výrobkov do členských štátov EÚ. Súčasťou zariadenia je aj predajňa určená pre verejnosť.