NÁRODOPISNÉ MÚZEUM TOPOĽČIANKY

Obecný úrad Topoľčianky, Oddelenie kultúry a knižnica, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky

Otvorené

  • Otváracie hodiny po dohodena tč. +421376301263
    Vstupné:
    dospelí 1,00 €
    deti a dôchodcovia 0,50 €

Kontaktné informácie


Základné informácie

Zbierka predmetov, ktoré nám hovoria o spôsobe života našich predkov bola založená manželmi prom. ped. Annou Lukáčovou a Ing. Jozefom Lukáčom, Csc.

Verejnosti bola sprístupnená v priestoroch Kultúrneho domu 29. augusta 1984. Počas jej existencie ju svojimi darmi obohatili naši občania. Obsahuje historické predmety zo života vidieckych ľudí z prelomu 19.-20. storočia.

Detailné informácie

Okrem používaných základných životných potrieb sa tam nachádzajú aj také predmety ako krosná, kolovrátok, lampáš a podobne. Pre mladú generáciu je to dnes už neznámy svet, avšak dôležitý pre poznanie svojej identity. K 1. júnu 2015 má miestne Národopisné múzeum 452 exponátov. Národopisné múzeum v Topoľčiankach je zaregistrované v evidencii zariadení, ktoré majú charakter múzejnej prezentácie pod registračným číslom ZMP 16/2010.