ZUBRIA ZVERNICA

951 91 Hosťovce

Otvorené

  • Denne od 9:00-17:00.
    Čas kŕmenia 9:00 a 14:00

Kontaktné informácie


Základné informácie

Zubria zvernica bola vybudovaná v roku 1958. Celý objekt bol vyhlásený za chránenú študijnú plochu zameranú na ochranu a najmä zachovanie zubra.

Na základe medzinárodnej konvencie bol tento objekt využívaný ako vedecko-výskumné stredisko pre štúdium biológie zubra hrivnatého. V roku 1995 presiahol počet zubrov chovaných v zajatí kritickú hranicu pre zachovanie druhu a zubor hrivnatý bol vyradený z Červenej knihy ohrozených druhov živočíchov.

Detailné informácie

V súčasnosti má zubria zvernica výmeru 140 ha. Z tejto výmery zaberá 27 ha chovateľské jadro, ktoré slúži na chov zubrov a 113 ha tvorí ochranné pásmo, ktorého účelom je eliminovať prípadné úteky týchto zvierat. V zubrej zvernici je možnosť prejsť sa po náučnom chodníku, ktorý má 9 zastávok, na ktorých sa zoznámite so súčasnosťou a históriou chovu zubra v tejto lokalite. Náučný chodník má dĺžku 2 500 m, prevýšenie 40 m a je možné ho prejsť približne za 1 hod.